Tomt 68

Størrelse: 1,2 da

Tomten ligg på ca kote 619 moh.

Veg, vatn og kloakk blir levert i byggegrense på tomtane.

For oppdatert liste med selde tomtar og pris venleg ta kontakt.