Småviltjakt

På Vikafjellet er det mogeleg for småviltjakt. Sjå vedlagt lenkje for meir informasjon.

http://www.vik-jfl.no/