Introfilm byggetrinn 2

Introduksjonsfilm av Vik Fjellandsby byggetrinn 2.

PS!

Filmen egnar seg best på nettbrett eller mobil,
eventuelt lite vindauge på PC pga oppløysning.