Bilder av tomtar

Her kjem eit utdrag av dei 16 nye tomtane som er til salgs i Vik Fjellandsby. Venleg bruk mappevelgjaren for finne å tomten du ynskjer sjå nærmare på. For meir informasjon ta gjerne kontakt.