Båtplassar på Vikøyri

Vik Fjellandsby har båtplassar til salgs eller for utleige på Vikøyri. Ta gjerne kontakt for meir info.

Nettside til Vik båtforening med webcamera:

http://vikbaat.no/