Start grunnarbeid på tomt 40 og 45!

Då er det full byggeaktivitet i Vik Fjellandsby byggetrinn 2. Arbeidarane har kanskje noko av Sogn sin finaste utsikt om dagen. På denne tomta er det Telemarkhytter som er leverandør.

Me gledar oss til å sjå prosjekta røyser seg på tomtane:)

Støyping tomt 45

Båtplass for hytte-eigarar:)

Vik Fjellandsby har 5 stk båtplassar i Vik båthavn. For hytte-eigarar i Vik Fjellandsby har vi 2 stk båtplassar for gratis utlån, dei 3 andre er leigd ut. 

Ta gjerne kontakt pr melding om du er interessert.

God sommar:)